nainenratissa

Kuskin paikalla istumisessa on jotain erityistä. Olet ohjissa, vapaa, valmiina menemään minne haluat. Tämän tunteen tietävät myös kauppiaamme, kuten Marit Mertsalmi, sekä työntekijämme ja miljoonat autoilevat asiakkaamme.

Miksi ihmeessä siis sanaparilla nainen ratissa on negatiivinen kaiku? Kolmannes naisista on kokenut ennakkoluuloja ajotaitojaan kohtaan. Muutetaan tämä yhdessä.

Näin olet mukana

Osallistu somessa keskusteluun tunnisteella #nainenratissa.

Lahjoitamme jokaisesta positiivisesta tunnisteella merkitystä postauksesta 1 € Tyttöjen Talon toimintaan. Kampanja on käynnissä 18.3.2019 asti.

Tyttöjen Talon toiminnan tarkoitus on tukea tyttöjä ja nuoria naisia kasvamaan juuri oman näköisikseen, voimaantuneiksi naisiksi – siis oman elämänsä kuskeiksi.

Käytä profiilikuvakehystä.

Liitä #nainenratissa -profiilikuvakehys Facebook-kuvaasi ja levitä positiivista sanomaa ystävilllesi.

Kolmannes naisista on kokenut ennakkoluuloja ajotaidoistaan – "Tientukko, epävarma, arvaamaton, riski"

naisista on kokenut ennakkoluuloja ajotaitojaan kohtaan

näistä ennakkoluuloista on perustunut sukupuoleen

Neste K:n helmikuussa 2019 teettämän kyselytutkimuksen mukaan sukupuoleen liittyvät ennakkoluulot ja stereotypiat elävät sitkeästi ihmisten mielessä. Kolmannes vastanneista naisista kertoi kokeneensa ennakkoluuloja omia ajotaitojaan kohtaan. Liikennetutkija Ida Maasalon mukaan stereotyyppinen näkemys naisista huonompina kuskeina syntyy jo lapsuudessa.

Kyselytutkimuksessa 33 prosenttia naisista kertoi kohdanneensa ennakkoluuloja omia ajotaitojaan kohtaan, alle 25-vuotiaista niitä on kohdannut jopa 54 prosenttia. Selkeä enemmistö (71 %) on sitä mieltä, että ennakkoluulot ovat liittyneet sukupuoleen. Viidennes naisista (23 %), erityisesti alle 35-vuotiaat, yhdistää ennakkoluulot omaan ikäänsä.

Naiset kokevat ennakkoluuloja erityisesti omien läheistensä toimesta – puolison (40%), sukulaisten (35 %) tai ystävien (29 %). Joka neljäs nainen (25 %) paikantaa ennakkoluulot yleiseen mielipiteeseen, ja tämän tunnistavat erityisesti nuoret, 18–25 -vuotiaat naiset. Vastaavasti keski-ikäiset, 56-65 -vuotiaat, naiset ovat kokeneet selvästi muita ikäryhmiä enemmän (50 %) ennakkoluuloja muilta autoilijoilta ja jalankulkijoilta.

Sanapari "nainen ratissa" herättää negatiivisia mielikuvia

Vastaajia pyydettiin myös kuvaamaan omin sanoin, mitä sanaparista nainen ratissa tulee ensimmäiseksi mieleen. Avoimissa vastauksissa toistuivat erityisesti ajotaidon puute, hitaus, taitamattomuus, onnettomuudet ja sukupuoleen liittyvät vitsit: "Riski muille tiellä liikkujille". Mielikuvaa kuvattiin esimerkiksi sanoilla: tien tukko, bimbo, arvaamaton ja riski. Samoin epävarmuus, varovaisuus ja rauhallisuus toistuivat useissa vastauksissa. Toisaalta osa vastaajista totesi toistavansa yleisiä mielipiteitä, eivätkä välttämättä omia ajatuksiaan: "Stereotypisesti ajateltuna varovainen tientukko".

- Stereotyyppinen näkemys naisista huonoina kuljettajina muodostuu jo hyvin varhain lapsuudessa. Tämä on sääli siltäkin kannalta, että tutkimusten valossa nämä negatiiviset ennakkoluulot voivat olla itseään toteuttavia, sanoo Helsingin yliopiston liikennetutkija ja Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo.

Maasalon mukaan on mahdollista, että kokemus itsestä huonona kuljettajana saa osan naisista myös välttelemään rattiin tarttumista. Tilastojen valossa naiset nimittäin ajavat vähemmän kuin miehet. Kyselyn vastaajissa naisista 44 prosenttia ajoi päivittäin ja miehistä 64 prosenttia.

Enemmistö tutkimuskyselyn naisista kuvaa itseään rauhallisena (50 %), turvallisena (45 %) ja varovaisena (36 %) kuskina. Miehet liittävät ajotaitoihinsa useammin kuin naiset esimerkiksi adjektiivit taitava (31 %, 24%) ja huomaavainen (47 %, 35 %).

Kyselyyn vastasi yhteensä 1132 henkilöä, joista naisia 604, ja miehiä 528 kpl.

Mitä sinulle tuo mieleen nainen ratissa?

Kyselytutkimuksen vastauksia: Tutkimus 2019 N=1132, tutkimuksen tekijä Kesko Oyj

#nainenratissa