nainenratissa

Ajokortti on suomalaisille tärkeimpiä asioita täysi-ikäisyydessä. 64 % naisista se merkitsee riippumattomuutta muista, 53 % arjen sujuvuutta ja 65 % vapautta. Se avaa myös mahdollisuuksia opiskeluun, töihin, harrastuksiin ja unelmien toteuttamiseen.

Pääsy ratin taakse ei ole aina kuitenkaan itsestään selvää. Neste K avasi naistenpäivänä 2020 oven ohjaamoon mahdollistamalla ajokortin tai palauttavat ajotunnit kymmenelle.

Lue lisää

Naisia, jotka eivät aja autoa lainkaan on kaksi kertaa enemmän kuin miehiä

#nainenratissa

Ajokortti on vapautta

Tutkimme, mitä ajokortti merkitsee suomalaisille.

Lue tiedote
Olli Herman

#nainenratissa

Naistenpäivä 2019

Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista Nainen ratissa?

Äiti on monelle elämän ensimmäinen nainen ratissa.

#nainenratissa

Äitienpäivä 2019

Äiti on monelle meistä elämän ensimmäinen nainen ratissa.

Tyttöjen päivä

#nainenratissa

Tyttöjen päivä 2019

Pyysimme nuoria taitelijoita piirtämään auton ja sille kuljettajan. Mitäs sitten kävi?

Miksi #nainenratissa-kampanja?

Kolmannes naisista on kokenut ennakkoluuloja ajotaitojaan kohtaan. Sanaparia Nainen ratissa on totuttu käyttämään lähinnä ivallisesti. Meille ohjissa oleminen kuvastaa vahvuutta, rohkeutta ja voimaa. Nämä asiat haluamme liittää myös ilmaisuun Nainen ratissa. Osallistu keskusteluun somessa tunnisteella #nainenratissa!

naisista on kokenut ennakkoluuloja ajotaitojaan kohtaan

näistä ennakkoluuloista on perustunut sukupuoleen

Neste K:n helmikuussa 2019 teettämän kyselytutkimuksen mukaan sukupuoleen liittyvät ennakkoluulot ja stereotypiat elävät sitkeästi ihmisten mielessä. Kolmannes vastanneista naisista kertoi kokeneensa ennakkoluuloja omia ajotaitojaan kohtaan. Liikennetutkija Ida Maasalon mukaan stereotyyppinen näkemys naisista huonompina kuskeina syntyy jo lapsuudessa.

Kyselytutkimuksessa 33 prosenttia naisista kertoi kohdanneensa ennakkoluuloja omia ajotaitojaan kohtaan, alle 25-vuotiaista niitä on kohdannut jopa 54 prosenttia. Selkeä enemmistö (71 %) on sitä mieltä, että ennakkoluulot ovat liittyneet sukupuoleen. Viidennes naisista (23 %), erityisesti alle 35-vuotiaat, yhdistää ennakkoluulot omaan ikäänsä.

Naiset kokevat ennakkoluuloja erityisesti omien läheistensä toimesta – puolison (40%), sukulaisten (35 %) tai ystävien (29 %). Joka neljäs nainen (25 %) paikantaa ennakkoluulot yleiseen mielipiteeseen, ja tämän tunnistavat erityisesti nuoret, 18–25 -vuotiaat naiset. Vastaavasti keski-ikäiset, 56-65 -vuotiaat, naiset ovat kokeneet selvästi muita ikäryhmiä enemmän (50 %) ennakkoluuloja muilta autoilijoilta ja jalankulkijoilta.

Sanapari "nainen ratissa" herättää negatiivisia mielikuvia

Vastaajia pyydettiin myös kuvaamaan omin sanoin, mitä sanaparista nainen ratissa tulee ensimmäiseksi mieleen. Avoimissa vastauksissa toistuivat erityisesti ajotaidon puute, hitaus, taitamattomuus, onnettomuudet ja sukupuoleen liittyvät vitsit: "Riski muille tiellä liikkujille". Mielikuvaa kuvattiin esimerkiksi sanoilla: tien tukko, bimbo, arvaamaton ja riski. Samoin epävarmuus, varovaisuus ja rauhallisuus toistuivat useissa vastauksissa. Toisaalta osa vastaajista totesi toistavansa yleisiä mielipiteitä, eivätkä välttämättä omia ajatuksiaan: "Stereotypisesti ajateltuna varovainen tientukko".

- Stereotyyppinen näkemys naisista huonoina kuljettajina muodostuu jo hyvin varhain lapsuudessa. Tämä on sääli siltäkin kannalta, että tutkimusten valossa nämä negatiiviset ennakkoluulot voivat olla itseään toteuttavia, sanoo Helsingin yliopiston liikennetutkija ja Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo.

Maasalon mukaan on mahdollista, että kokemus itsestä huonona kuljettajana saa osan naisista myös välttelemään rattiin tarttumista. Tilastojen valossa naiset nimittäin ajavat vähemmän kuin miehet. Kyselyn vastaajissa naisista 44 prosenttia ajoi päivittäin ja miehistä 64 prosenttia.

Enemmistö tutkimuskyselyn naisista kuvaa itseään rauhallisena (50 %), turvallisena (45 %) ja varovaisena (36 %) kuskina. Miehet liittävät ajotaitoihinsa useammin kuin naiset esimerkiksi adjektiivit taitava (31 %, 24%) ja huomaavainen (47 %, 35 %).

Kyselyyn vastasi yhteensä 1132 henkilöä, joista naisia 604, ja miehiä 528 kpl.

Mitä sinulle tuo mieleen nainen ratissa?

Kyselytutkimuksen vastauksia: Tutkimus 2019 N=1132, tutkimuksen tekijä Kesko Oyj

#nainenratissa